STUCUB

加入STUCUB解决活动资金问题!

14
发表时间:2022-05-29 10:15

身为学生活动组织者的,是否会有这样的烦恼

                           活动启动基金不够?

                           活动预算超支?

                           想拉赞助却苦于没有沟通渠道?

别再烦恼啦,看看STUCUB!!

关于STUCUB

我们致力于帮助学生活动组织者的活动筹款,为他们提供一个解决筹款的方法。同时为以学生为主消费群体的公司产业提供精准的宣传,并建立学生与社会间的桥梁。有需要的学生可投放活动如竞赛,社团活动,娱乐晚会以及公益筹款等。

  简而言之,身为平台的我们在学生提交活动策划书后为学生寻找合适的,有赞助意向的公司。学生和公司可以通过沟通敲定双方之间的合作,即学生方满足公司方的条件,公司方为学生方提供财务上的支持,双方各取所需,达成双赢局面。STUCUB的成员会在其中以确保双方的合作正常进行。

分享到: